Zapytanie


Suma: 1 + 1 : =

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia poprzez formularz kontaktowy. CZYTAJ DALEJ
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Przesłane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez administratora zgodnie przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 119, s. 1). Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania czy usunięcia. Administratorem Danych Osobowych jest El-dom Sp. z o.o., zarejestrowana pod numerem KRS 0000753783, z siedzibą w 33-300 Naściszowa, Naściszowa 26, reprezentowana przez Michała Krzanowskiego- prezesa zarządu (zwana dalej "Współadministratorem 1") oraz Irena Krzanowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EL-DOM Irena Krzanowska, posiadającą numery NIP: 7341468096 REGON: 492897055, z siedzibą w 33-300 Naściszowa, Naściszowa 26 (zwana dalej "Współadministratorem 2"), łącznie zaś zwani "Współadministratorami", email: biuro@el-dom.com, nr. tel: +48 18 441 79 29.