Polityka Prywatności


Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka określa warunki dotyczące użytkowania strony internetowej http://www.el-dom.com (dalej „Stroną”) i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z zasobów Strony oznacza akceptację poniższych warunków.

Prawa do Strony przysługują:El-dom Sp. z o.o., zarejestrowanej pod numerem KRS 0000753783,
z siedzibą w 33-300 Naściszowa, Naściszowa 26, reprezentowanej przez Michała Krzanowskiego - prezesa zarządu (zwanej dalej „Współadministratorem 1”) oraz Irenie Krzanowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą EL-DOM Irena Krzanowska, posiadającej numery NIP: 7341468096 REGON: 492897055, z siedzibą w 33-300 Naściszowa, Naściszowa 26 (zwanej dalej„Współadministratorem 2”) łącznie zaś zwanych „Współadministratorami”.

Współadministratorzyw §4 Umowy z dnia 18 października 2018 roku, w przedmiocie współadministrowania danych (zwanej dalej „Umową”), wyznaczyli punkt kontaktowy, z którym osoba, której Dane Osobowe dotyczą, może skontaktować się w sprawach ochrony jej danych osobowych, e-mail: biuro@el-dom.com, telefon: +48 18 441 79 29 lub pisemnie na adres: Naściszowa 26, 33-300 Naściszowa.

Informacje zamieszczone na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie prawa do Strony lub jego zawartości są zastrzeżone.  

W pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób odwiedzających Stronę informujemy, iż w przypadku przekazania nam Państwa Danych Osobowych, przetwarzamy je w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego i prawa wspólnotowego w szczególności zgodnie z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Dane Osobowe Użytkowników Strony o ile takie zostaną przekazane podczas korzystania z Serwisu, są przetwarzane za zgodą Użytkowników oraz wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane. Dane te są odpowiednio zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną wyłącznie w celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail. Podstawą prawną przetwarzania przez Współadministratorów danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.
W zależności od treści przesłanego zapytania Państwa dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy lub w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, które świadomie zostało skierowane, na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

Realizacja prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi przez Współadministratora 1 lub Współadministratora 2 na zadane pytanie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez jeden roku liczony od daty zakończenia wymiany korespondencji w przedmiocie zapytania, chyba że Współadministratorzy w oparciu o inne podstawy prawne będą mieli obowiązek Państwa dane przetwarzać przez dłuższy okres. Współadministratorzy nie podejmują w oparciu o przekazane dane osobowe żadnych zautomatyzowanych decyzji ani nie wykorzystująich w celu profilowania.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Każdy Użytkownik Strony, jeżeli dojdzie do przekazania danych ma prawo do wglądu do swoich Danych Osobowych przetwarzanych przez Współadministratorów oraz do dokonania ich zmiany, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania jak również prawo do ich przeniesienia. Każdy Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Polityka cookies

1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki tekstowe niewielkich rozmiarów wysyłane do komputera lub innego końcowego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.

3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Usługodawcę Użytkownik wyraża zapoznając się podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej z komunikatem o wykorzystywaniu plików cookies, zamykając tenże komunikat i nie zmieniając domyślnych ustawień swojej przeglądarki stron www. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.

4. Usługodawca korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej:

a. Pliki niezbędne – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej.

b. Pliki wydajnościowe – zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej.

c. Pliki funkcjonalne – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają).

5. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

6. Media społecznościowe stron trzecich (np. Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+) mogą rejestrować informacje na temat użytkownika, na przykład wówczas, gdy kliknie na przycisk „Dodaj” lub „Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na Stronie Internetowej. Współadministratorzy nie kontrolują stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych są dostępne na wyżej wspomnianych stronach.

Wykorzystanie danych

1. Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Współadministratorzy wykorzystują w celu:

a. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej,

b. monitorowania stanu sesji,

c. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika,

d. analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej.

 

Dane administratora danych osobowych

1. Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką prywatności prosimy kierować pod adres e-mail wyznaczonego w § 4 Umowy punktu kontaktowego tj. e-mail:
biuro@el-dom.com, tel:+48 18 441 79 29, lub też pod adresy e-mail, numery telefonów, adresy siedzib osób kontaktowych wyznaczonych przez każdego ze Współadministratorów, zgodnie z § 5 pkt. 3 i 4 Umowy.